Misyon, Vizyon ve Değerlerimiz


Misyonumuz

• Etik ilkelerden ödün vermeden insan sağlığını korumak, iyileştirmek ve yaşam kalitesini arttırarak öncü ve yenilikçi yaklaşımlarla diyaliz sektöründe önder kuruluş olmak.

Vizyonumuz

• Üstün nitelikli, yenilikçi ve sorumlu ekip ruhu anlayışı ile en iyi hizmeti sunmak. En üst düzeyde hasta memnuniyetini sağlamak.

• Kalite ve standartlarımızı çağın teknolojisine göre arttırmak.

•Çalışanlarımızı en iyi şekilde motive etmek.

Değerlerimiz

• Etkililik,

• Etkinlik,

• Verimlilik,

• Sağlıklı Çalışma Yaşamı,

• Hasta Güvenliği,

• Hakkaniyet,

• Hasta Odaklılık,

• Uygunluk,

• Zamanlama,

• Süreklilik